Rejäla och hållbara bryggor
Anders Jöngren i Åkersberga har byggt bryggor i över tjugo år och är alltid lika noggrann så att det ska bli rejäla bryggor som håller. Han är efterfrågad för sina kunskaper om bland annat stenkistor och ofta bokad årsvis i förväg. Dessutom servar och reparerar han bland annat kommunens bryggor och kan oftast ställa upp med kort varsel.
För tjugoett år sedan arbetade Anders Jöngren med missbrukare. En vän som arbetade på ett företag som byggde bryggor frågade en dag om han kunde hjälpa till eftersom det var mycket att göra.
- Det var så allt började. Jag hade ju snickerikunskaper i botten och på företaget fick jag lära mig allt om hur man bygger bryggor, vilket är en konst som förts vidare av fiskare, menar Anders.
När Anders började var det vanligast med bryggor byggda med stenkistor, men därefter ökade efterfrågan på flytbryggor under många år.
- Idag är stenkistor tillbaka. De kostar en del men blir hållbara och är oftast det bästa alternativet här i Stockholms skärgård, menar Anders.

I skärgården finns en oerhört stor efterfrågan på bryggbyggare och det finns bara runt tio personer som behärskar konsten att bygga stenkistor. Anders är därför ofta uppbokad ett helt år i förväg. Att bygga en stenkista kräver lodning och ett noggrant bygge där botten på stenkistan anpassas exakt efter sjöbotten där bryggan ska ligga.
- Allt blir individuellt anpassat efter den aktuella sjöbottnens lutning så att bryggan i ytnivå blir helt plan, berättar Anders.

Stenkistan bygger han av tall eller gran och vid utplacerandet fyller han den med lite sten för att därefter fylla den fullt upp när kistan placerats på rätt plats i bottnen.
- Bryggorna blir hållbara, stenkistor kan ligga på botten i hundra år utan att försämras, säger Anders.
Kistorna byggs helt utan metall med en konstruktion som liknar den vid bygget av husknutar.
- Jag zinkar ihop laxstjärtar som det kallas och borrar hål för dymlingar och slår i dem med slägga. Konstruktionen är hållbar och helt anpassad för ändamålet, menar Anders.
Anders bygger också flytbojar, sjösättningsramper och flytbryggor. Roligast tycker han det är med ovanliga uppdrag och utmaningar. Han har mest privatkunder men även en del föreningar som kunder.
- En brygga ökar värdet på ett sjönära ställe och är en investering som alltid lönar sig, menar Anders.

Bryggbyggaren

Bransch:
Bygg

Telefon: 070-745 78 29
Alternativ: 08-543 502 00


Email:
a.jongren@home.se

Adress:
Bryggbyggaren
Bygatan 6
18491 Åkersberga

| 13 SENASTE FÖRETAGEN